THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Melbourne (Úc Châu)


Địa chỉ: Số 73 Melon St, Braybrook, Victoria 3019, Australia. Điện thoại: (613)97013129.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Victoria Đang xây dựng

tt-melbourne-httn-au
Diễn tiến tròn 20 năm từ khai sinh cho đến hoàn thành việc thành lập 3 cấp Hành Chánh Đạo tại một Châu Đạo ở hải ngoại:

TƯỜNG THUẬT KẾT QUẢ 3 LẦN HỘI THẢO ĐẠO SỰ TẠI BANG VICTORIA, ÚC CHÂU

Từ khi có dòng người Việt tị nạn từ các trại tạm cư Đông Nam Á chảy vào nước Úc, tiểu bang Victoria nhanh chóng trở thành một nơi đất lành chim đậu. Trong đàn chim trên đất mới, các tín đồ Cao Đài Đại Đạo đã tập hợp lại, tạo thành một vài tổ ấm chung.
Tổ chức đầu tiên của Đạo Cao Đài tại Victoria là Hội Tín Hữu Cao Đài Victoria. Hội ra đời dưới sự dìu dắt của Đạo Hữu Huỳnh Tấn Phước trong vai trò Hội Trưởng. Hội đã hoàn thành xuất sắc công việc của một đoàn thể xã hội trong tôn giáo, nỗi bật nhất là công cuộc bảo lãnh và định cư hàng chục gia đình trong Đạo lẫn ngoài đời.
Khi dòng người Việt tị nạn thưa thớt dần và yên lắng, nhu cầu bảo lãnh định cư không còn, thì nhu cầu nhập môn cho người trẻ và thực thi tang tế sự cho người già trong bổn đạo lại nổi lên. Do tình thế đòi hỏi cơ Đạo phải sang trang, Hội Tín Hữu tan rã về hình thức, nhưng dàn nhân sự chủ lực của Hội đa số chuyển sang trách nhiệm Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo.
Ngày 1/1/1995, trong một cuộc Hội Thảo Đạo Sự lịch sử, tại tư gia Lê Kim Xum, nhà số 6 Pamela St Noble Park, chủ tọa Hiền Tài Lê Văn Thêm, đã lãnh nhiệm vụ Cố Vấn Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, với sự phụ tá đắc lực của 2 Đạo Hữu Lê Kim Xum và Lý Phước Hùng, trong nhiệm vụ Trưởng Ban và Thư Ký cho Ban Vận Động. Bước tiến thứ nhất của Hành Chánh Đạo Victoria là vào ngày Sinh Nhựt của Đức Hộ Pháp 5/5 Ất Hợi (1995) Hiền Tài và Ban Vận Động đã thành lập được 3 Bàn Trị Sự nam nữ cho 3 Hương Đạo là Hương Đạo Springvale, Richmond và Footscray. Bước tiến thứ nhì, là vào ngày 5/11/1998 vị Chánh Trị Sự Hương Đạo Footscray, CTS Lý Phước Hùng, đã mạnh dạn vận động đa số đồng đạo trong 3 Hương, tiến tới việc thành lập Hành Chánh Đạo cấp Tộc và mua bất động sản cho Tộc Đạo đầu tiên là Tộc Đạo Melbourne.
Từ đó, đạo sự ở Victoria thăng trầm theo năm tháng, tuy không quá trầm, nhưng cũng chẳng thăng, thắm thoát cứ dậm chân tại chỗ 17 năm.
Vào ngày 7/11/2015, do Thư Mời của vị cựu Chánh Trị Sự, người đã đứng tên thành lập Tộc Đạo Melbourne từ 17 năm về trước, tuy nay lãnh trách nhiệm Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, nhưng tinh thần nâng đời trợ đạo luôn canh cánh bên lòng, đã mời được vị Chức Sắc chủ trì công cuộc vận động thành lập nền Hành Chánh Đạo ở Victoria 20 năm xưa và được gần 30 vị – Chức Việc đương chức, cựu chức lẫn đạo hữu nam nữ – hưởng ứng lời mời, tề tựu kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tộc Đạo Melbourne, tại VP Ban Thế Đạo Úc Châu, 38 Elle Cl, Bundoora. Sau khi hàn huyên kỷ niệm, tất cả tiến hành một cuộc Hội Thảo Đạo Sự, theo chương trình ấn định. Đó là cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Nhì. Sau khi thảo luận sôi nổi với 90% tham dự viên đồng quyết định thỉnh cầu vị Chức Sắc chủ trì việc thành lập Hành Chánh Đạo ở Victoria, là Hiền Tài Lê Văn Thêm, đứng ra chủ tọa việc công cử Bàn Trị Sự nam nữ cho 3 Hương Đạo mới đó là Hương Đạo Whitleseas ở miền Bắc thành phố Melbourne và Hương Đạo Knox City, Hương Đạo Dandenong ở miền Đông. Toàn thể 90% tham dự viên ấy đã quyết tâm hẹn gặp lại nhau một lần nữa trong cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Ba.
Tưởng cũng nên nói thêm rằng, do bài Tham Luận thứ 3, trong cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Nhì, của nguyên Trưởng Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, cựu CTS Lê Kim Xum, mà vị Hiền Tài Dự Phong Lý Phước Hùng, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, đã phải nghiêng vai gánh vác trách nhiệm vận động chánh phủ Úc ban cấp tư cách pháp nhân một tôn giáo – chứ không phải hội đoàn – cho cơ Đạo Úc Châu. Và để tạo điều kiện hầu đạt được mục đích ấy, HTDP Lý Phước Hùng, đã qui tụ được 12 vị mạnh thường quân, thành lập Ban Tạo Tác & Quản Trị Thánh Thất Úc Châu, đăng bộ hoạt động dưới danh xưng là Caodai Church of Australia. Họ cùng chung tay đóng góp AU$590,000.00 cho tổ chức mới lập này, để tậu mãi Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu và các cơ sở cần yếu khác cho việc hành đạo chung của cơ đạo Úc Châu.
Vào ngày 1/1/2016, tròn đúng 20 năm từ khi khai sinh Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, dưới sự chủ tọa của Hiền Tài Lê Văn Thêm, cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Ba đã diễn ra, tại VP Đầu Hương Đạo Knox City, số 4 Plaza Ct, Wantirna South, đạt được kết quả là:

Các Chức Việc đương chức và tân cử đã quyết định thành lập 2 Tộc Đạo mới là Tộc Đạo Melbourne North và Tộc Đạo Melbourne East; công cử CTS Lý Phước Hùng, Đầu Hương Đạo Whitleseas làm Q. Đầu Tộc Đạo Melbourne North; công cử CTS Nguyễn Văn Kiếm, Đầu Hương Đạo Knox City làm Q. Đầu Tộc Đạo Melbourne East; công cử CTS Bùi Thị Tùng, nữ Đầu Hương Đạo Dandenong làm Q. Nữ Đầu Tộc Đạo Melbourne East.


Các Q. Đầu Tộc Đạo nam nữ đương chức và tân cử đã quyết định thành lập Hành Chánh Đạo cấp Châu cho tiểu bang Victoria; công cử Hiền Tài Lê Văn Thêm làm Q. Khâm Châu Đạo Victoria (vị nữ Q. Đầu Tộc Đạo đương chức của Tộc Đạo Melbourne là CTS Phạm Thị Nhi có mặt và đã bỏ phiếu thuận, cấp Tộc trong phiên họp chỉ thiếu nam Q. Đầu Tộc Đạo Melbourne, xem như kết quả đạt được là 4/5=80%).
Có mặt trong phiên hội, vị cựu Hội Trưởng sáng lập Hội Tín Hữu Cao Đài Victoria, Đạo Hữu Huỳnh Tấn Phước cho biết cảm tưởng của ông là “Cơ Đạo ở Victoria hôm nay mới thật sự kết thúc thời kỳ hội đoàn”. Ông tin tưởng mãnh liệt rằng thời kỳ tôn giáo của Đạo Cao Đài trên nước Úc đã bắt đầu, với sự khai sinh của Caodai Church of Australia mà Châu Đạo Victoria là nhân lực tiên phong.
Hiền Tài Lê Văn Thêm, Q. Khâm Châu Đạo Victoria, tuyên bố trong diễn từ nhận nhiệm vụ, rằng: “Thành tựu của 3 kỳ Hội Thảo Đạo Sự là sự hoàn chỉnh bộ máy Hành Chánh Đạo 3 cấp tại Victoria và giấc mơ có một Thánh Thất đúng kiểu mẫu theo Hội Thánh thiết kế (không chỉnh sửa) cho cơ Đạo Úc Châu đang ngày càng hiện thực. Đó là do các HTDP Ban Thế Đạo và các Chức Việc Hành Chánh Đạo tại Victoria biết cộng yêu hòa ái chung góp bàn tay mới nên hình”.
Châu Đạo Victoria, Úc Châu, từ nay chọn ngày Tết Dương Lịch hàng năm, làm ngày Kỷ Niệm Khai Sinh và Hoàn Thành Việc Thành Lập Hành Chánh Đạo tại Châu Đạo. Một diễn tiến tròn 20 năm.
Lý Phước Hùng (Phụ Trách VP Khâm Châu Đạo Victoria, Úc Châu) tường thuật
Theo http://caodaitoathanhtayninh.org/diendan/showthread.php?t=1646