THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Úc (Australia) »

Victoria (4), Queensland (2), New South Wales (2), Western Australia (1),

Thánh Thất Sunshine Melbourne

3 Hampton Ave, Sunshine, VIC 3020, Úc. ☏ 0408770397 (Nguyễn Văn Quốc)

Điện thờ Phật Mẫu Victoria

Số 110 đường Bulla-Diggers Rest, ngọai ô thành phố Melbourne, VIC 3427,Úc Quốc. ☏ +61 401 310 669 (Chánh Trị Sự)

Thánh thất Châu đạo Victoria

Số 110 đường Bulla-Diggers Rest, ngọai ô thành phố Melbourne, VIC 3427,Úc Quốc. ☏ +61 401 310 669 (Chánh Trị Sự)

Thánh Thất Queensland

69 Serviceton Ave, Inala, Qld 4077, Australia.

Thánh Thất Perth

32 Bardley Avenue Girrawheen WA Zip 6064 Australia. ☏ 61-8-93427611.

Hương Đạo Inala (Queensland, Australia)

Số 5 đường Columbine, Inala, Brisbane, QLD 4077, Australia.

Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales

84 Wattle Ave, Carramar, NSW 2163, Australia.

Thánh Thất New South Wales (Cao Dai Temple of New South Wales)

114-118 King Georges Rd Wiley LA Zip 2195 Australia. ☏ 61-2-97405678.

Thánh Thất Melbourne (Úc Châu)

Số 73 Melon St, Braybrook, Victoria 3019, Australia. ☏ (613)97013129.