THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Hựu


Địa chỉ: Ấp Đông, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An. Điện thoại: 02723884208
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Đước

7longhuu tt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Đông, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3884208.

11-12-1935 (16-11 Ất Hợi): Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Giáo Sư Lê Văn Tánh, và Giáo Sư Phạm Văn Triêm. Hiến đất: bà Trần Thị Dành.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1935-1936: Thượng Giáo Hữu Trà Văn Trát.
1936-1938: Ngọc Giáo Hữu Cổ Văn Đặng.
1938-1939: Trương Giáo Hữu Nguyễn Văn Nghị.
1939-1958: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Vi.
1958-1964: Thái Giáo Hữu Đào Văn Tá.
1964-1982: Thượng Giáo Hữu Trà Văn Trò.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Giao (sinh 1918); Phó Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Nơi (sinh 1923); Phó Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Đào Thị Êm (sinh 1932); Giúp Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Cánh (sinh 1926); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Văn Long Hay (sinh 1926); Chánh Trị Sự nam: Tô Hồng Khoan; Chánh Trị Sự nữ: Hồ Thị Liếp. Có 3 giáo hữu; 36 lễ sanh; 46 chức việc; 1.393 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Giao, Đầu Họ Đạo, ngày 18-5-2000 đã trợ giúp tài liệu.