THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 23 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Cần Đước »

Thánh Thất Tân Trạch

Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3721087.

Thánh Thất Tân Lân

Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3882647.

Thánh Thất Tân Chánh

Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước, Long An.

Thánh Thất Tân Chánh

Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3719230.

Thánh Thất Tân Ân

Ấp 6, Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3882508.

Thánh Thất Rạch Kiến

Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3886734

Thánh Thất Rạch Kiến

Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3880904. 0984130991

Thánh Thất Phước Tuy

Ấp 5, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3885611

Thánh Thất Phước Đông

Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3881323

Nhà Tu Trung Thừa Phước Đông

Địa Chỉ: Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3711189

Thánh Thất Mỹ Lệ

Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3882278

Thánh Thất Mỹ Lệ

Ấp 6, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3895632

Thánh Thất Long Trạch

Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3880945.

Thánh Thất Long Khê

Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3880987.

Thánh Thất Long Cang

Ấp 2, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3883988.

Văn Phòng tỉnh đạo Long An

Ấp 6, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3880383.

Giác Minh Đàn (Đàn Long Hựu)

Ấp Long Ninh, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Đước

Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 02723884515

Thánh Thất Long Định

Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0907982276.

Nhà Tu Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An.

Thánh Thất Long Hựu

Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An.

Thánh Thất Long Hựu

Ấp Đông, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 02723884208

Nhà tu Long Hựu

Ấp Long Hưng, Xã Long Hựu, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 02723884208.