THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Hậu


Địa chỉ: Ấp Long Khánh, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Tháp Huyện Lai Vung

tt-long-hau-httn-dong-thap2

tt-long-hau-httn-dong-thap
Đây là hình ảnh lúc xây dựng.

Ngày 20/03/Bính Thân (dl 26/04/2016): Lễ Khánh Thành Thánh Thất Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.