THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hưng Mỹ


Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3599934.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Châu Thành

tt-hung-my-htbcd-tra-vinh

tt-hung-my-htbcd-tra-vinh2

tt-hung-my-htbcd-tra-vinh3