THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Chơn Lý Long Toàn


Địa chỉ: Ấp Bến Chuối, Xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3733.533.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Trà Vinh Thị Xã Duyên Hải

tt-long-toan-htcl-tra-vinh