THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Định


Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3847160.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

1AnDinh-MoCay

Lược sử

Thành lập năm 1948. Sáng lập: Ngọc Giáo Sư Ngô Văn Dạng, Lễ Sanh Đặng Văn Dướt, Lễ Sanh Huỳnh Năm Chơn, Lễ Sanh Phan Văn Diệm.

Hiến đất: Lễ Sanh Nguyễn Tế Mỹ (26.000 m2).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Ngọc Giáo Sư Ngô Văn Dạng, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Cử, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Tú, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Phú Vịnh (tự Sách), Thượng Giáo Hữu Trần Văn Hảo (1969-1976).

Nhân sự (năm 2000): Chánh Hội Trưởng Lý Hồng Tư (sinh năm 1930), Chánh Trị Sự nam Đoàn Văn Chỉ (sinh năm 1936), Chánh Trị Sự nữ Nguyễn Thị Giao (sinh năm 1924).

Đất đai hiện có 6.000m2, phước điền (20.000m2), nghĩa địa (1.000m2), trường mẫu giáo (112 m2), sử dụng vào mục đích khác (1.100m2).

Họ đạo có khoảng 350 gia đình tín đồ, 18 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng.