THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện thờ Phật Mẫu Victoria


Địa chỉ: Số 110 đường Bulla-Diggers Rest, ngọai ô thành phố Melbourne, VIC 3427,Úc Quốc. Điện thoại: +61 401 310 669 (Chánh Trị Sự)
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Victoria Nước ngoài

dtpm-victoria

dtpm-victoria2