THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện thờ Phật Mẫu Victoria


Địa chỉ: Số 110 đường Bulla-Diggers Rest, ngọai ô thành phố Melbourne, VIC 3427,Úc Quốc. Điện thoại: +61 401 310 669 (Chánh Trị Sự)
Lưu trữ

Cập nhật năm 2024: Có lẽ nơi đây không còn hoạt động nữa, xin nhờ mọi người tiếp tục xác minh giúp.

dtpm-victoria

dtpm-victoria2