THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Mới


Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang. Điện thoại: 0296.3888.328.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện Chợ Mới

dtpm-cho-moi-httn-an-giang