THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Bửu Sơn Tự – Thánh Đền Bửu Sơn


Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) An Giang Huyện Tịnh Biên Đã bị hoại

do Ô.Trưong Kế An lập
Nay đã hiến cho Phật Giáobuu-son-tu-dl-an-giang