THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Đã bị hoại »

Thánh Thất Phổ Thuận (đã bị hoại)

Xã Phổ Thuận, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Tam Giáo Tòa

Quốc lộ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Bửu Sơn Tự – Thánh Đền Bửu Sơn

Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.