THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Trung Thiên Tự


Địa chỉ: Số 22E/3 đường Cây Sung, P 14, Quận 8, TP HCM. Điện thoại: 028.8549353.
Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu TP Hồ Chí Minh Quận 8

trung-thien-tu-htcmlc-tphcm2

trung-thien-tu-htcmlc-tphcm