THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Trung Hưng Bửu Tòa


Địa chỉ: 63 Hải Phòng, P Thạch Thang, Q Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3829.463.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng Quận Hải Châu

trung-hung-buu-toa-httg-da-nang
Bản đồ