THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Huyện Củ Chi »

Thánh Thất Trung Lập Hạ

Ấp Trung Hòa, Xã Trung Lập Hạ, H Củ Chi, TP HCM. ☏ 028.3 8926206.

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Thạnh (Phước Hiệp)

Ấp Phước Lợi, Xã Phước Thạnh, H Củ Chi, TP HCM.

Thánh Thất Phước Thạnh (Phước Hiệp)

Ấp Phước Lợi, Xã Phước Thạnh, H Củ Chi, TP HCM. ☏ 028. 37910.474.

Thánh Thất Phú Hòa Đông

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, H Củ Chi, TP HCM. ☏ 028. 38927.792.

Thánh Tịnh Tinh Quang Đẩu

Ấp Bầu Tròn, Xã Nhuận Đức, H Củ Chi, TP HCM.