THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Tân Phú Đông »

Thánh Tịnh Vĩnh Thanh Quang

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. ☏ 01684974923.

Thánh Tịnh Thanh Huệ Long

Ấp Tân Lợi, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. ☏ 09876157784.