THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Thành Phố Mỹ Tho »

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ Tho

Đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3878431.

Thánh Thất Mỹ Tho

Đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3878431.

Thánh Tịnh Minh Đức

230 Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3883933.

Long Vân Đàn

640C Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-873084.

Vạn Linh Đài

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Phổ Đà Cảnh

193 Nguyễn Trung Trực, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Văn Phòng Nữ Đầu Sư

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tòa Thánh Chơn Lý (Tòa Thánh Định Tường)

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3876296 - 0273-3501191.