THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện Kiên Hải »

Thánh Thất Nam Hoa

Ấp Bãi Nam, Hòn Nghệ, Xã Bình An, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang. ☏ 0297.3831153.

Thánh Thất Hải Sơn

Ấp Bãi Nhà, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang. ☏ 0297.3689117.