THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bạc Liêu » Thị Xã Giá Rai »

Thánh Thất Ngọc Minh

Ấp 7, Xã Phong Thạnh Tây, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Minh Xuân Quang

Xã Phong Thạnh A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Tịnh Huyền Minh Đàn

Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Khúc Trẻo

Ấp Khúc Trẻo, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu. ☏ 0291.853.226.

Điện Thờ Phật Mẫu Khúc Trẻo

Ấp Khúc Trẻo, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Giá Rai

Ấp 3, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Điện Thờ Phật Mẫu Cây Gừa

Ấp 1, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Cây Gừa

Ấp 1, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.