THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bà Rịa Vũng Tàu » TP Vũng Tàu »

Trung Thiên Tự

Núi Lớn, Trần Phú, P 6, TP Vũng Tàu.

Thánh Thất Thắng Tam

334 Trương công Định, P 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện Thờ Phật Mẫu Vũng Tàu

79 Lê Lợi, Ấp21, P 4, TP Vũng Tàu , Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Vũng Tàu

79 Lê Lợi, Ấp21, P 4, TP Vũng Tàu , Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3540.500.