THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tin mới

  • Ngày 04/10/Bính Thân (dl 03/11/2016): Lễ Khánh Thành Thánh Thất Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
  • Ngày 24/10/Bính Thân (dl 23/11/2016): Lễ Khánh Thành Thánh Thất Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
  • Ngày 09/09/Bính Thân (dl 09/10/2016): Lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu Điện Thờ Phật Mẫu Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
  • Ngày 12/09/Bính Thân (dl 12/10/2016): Lễ Khánh Thành Thánh Thất Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 25/09/Bính Thân (dl 25/10/2016): Lễ Đặt Viên Gạch Đầu Tiên xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.