THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Tứ Long Châu


Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3611390 – 0903786580.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

20TuLongChau