THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Trước Cảnh Minh Đàn


Địa chỉ: Ấp 2, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3731641.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Cái Bè

tti-truoc-canh-minh-dan-httth-tien-giang

tti-truoc-canh-minh-dan-httth-tien-giang2