THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thất Linh Đài


Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

14ThatLinhDai
(hư hoại 1972)