THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thập Ngũ Đài Quang


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3879911 - 0946719043.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Thạnh Phú

14ThapNguDaiQuang 14ThapNguDaiQuang2