THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn


Địa chỉ: Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3845228.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Tiền Giang Huyện Châu Thành

tti-thanh-tinh-dan-dl-tien-giang2

tti-thanh-tinh-dan-dl-tien-giang