THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Minh Quang


Địa chỉ: 54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, TP. Tân An, Long An. Điện thoại: 0272 3553732.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An TP. Tân An

9thanhminhquang tti longan

 

9thanhminhquang tti longan2