THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Long Cung


Địa chỉ: Ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3982128.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm

tti-thanh-long-cung-httth-vinh-long