THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Nguyệt Thanh Quang


Địa chỉ: Ấp Ninh Đồng, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3991692.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Tây

tti-nguyet-thanh-quang-httth-tien-giang

tti-nguyet-thanh-quang-httth-tien-giang2