THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Kim Thánh Điện


Địa chỉ: Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc

tti-ngoc-kim-thanh-dien-httth-ben-tre

tti-ngoc-kim-thanh-dien-httth-ben-tre2

Lược sử

Thánh tịnh Ngọc Kim Thánh Điện được khởi công xây dựng ngày mùng 9 tháng 02 Nhâm Thìn (01-3-2012) trên phần đất của gia đình Giáo Hữu Thượng Vạn Thanh và đạo hữu thánh tịnh Ngọc Kim Thánh Điện chung tay mua hiến cúng.
Ngày 12 và 13 tháng 02 Quý Tỵ (23 và 24-3-2013) Ban Cai Quản và bổn đạo có tổ chức lễ an vị thánh tượng Thiên Nhãn và mời một số quan khách, đạo hữu về dự ngày lễ trọng đại này.
Chánh Hội Trưởng: Giáo Hữu Thượng Vạn Thanh.