THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Linh Tiêu Điện


Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3760715.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Ba Tri

LinhTieuDienTTi