THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Cơ Chí Thiện


Địa chỉ: Xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Trà Ôn

tti-co-chi-thien-httth-vinh-long

Thánh tịnh Cơ Chí Thiện có hai Thánh sở một Thánh sở gần Thánh tịnh Huỳnh Long Phủ Tự và một Thánh tịnh ở gần trường tiểu học cũ dưới chân cầu Cống, Thới Hòa.