THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bát Bửu Điện


Địa chỉ: Ấp 1, Bình Tiên 2, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3892246
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Giồng Trôm

1BatBuuDien-GiongTrom
1BatBuuDien-GiongTrom2