THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh An Phước


Địa chỉ: Ấp Phụng Đức A, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách. Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3624014
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Chợ Lách

1AnPhuoc-ChoLach