THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Hưng


Địa chỉ: Xã Thái Trị huyện Vĩnh Hưng, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Long An Huyện Vĩnh Hưng

tt-vinh-hung-long-an-tttn

Họ Đạo huyện Vĩnh Hưng hiện nay được tách ra từ Họ Đạo Mộc Hóa vào năm Canh Dần – 2010, Ông Trần văn Sông và bà Nguyễn thị Dung là hai vị Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại địa bàn có hằng tâm, đã tự nguyện hiến 5.995 mét vuông đất tại xã Thái Trị để xây dựng cơ sở thờ tự và sinh hoạt đạo sự chung, đồng đạo sở tại chung tay kiến tạo ngôi Thánh Thất tạm bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi kính ngưỡng theo Tôn giáo của mình.

Năm 2014, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh.
lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngày 21-2 Bính Thân (Dl. 29-3-2016)