THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Bình


Địa chỉ: Ấp Đông, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3537009.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Gò Công Tây

tt-vinh-binh-httn-tien-giang2

tt-vinh-binh-httn-tien-giang