THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Nam


Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Hòa Đồng, H Tây Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 01227520222.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Phú Yên Huyện Tây Hòa

tt-trung-nam-httg-phu-yen-1
tt-trung-nam-httg-phu-yen-3
tt-trung-nam-httg-phu-yen-2