THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Hội


Địa chỉ: Thôn Mỹ Hội, X Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. Điện thoại: 0256.2216.215.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Phù Mỹ

tt-trung-hoi-httg-binh-dinh

tt-trung-hoi-httg-binh-dinh2