THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Hòa


Địa chỉ: Thôn Tư, Thị trấn Đức Tân, H Mộ Đức, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3930.166.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức

tt-trung-hoa-httg-quang-ngai