THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Bình


Địa chỉ: Thôn An Chánh, X Tây Bình, H Tây Sơn, Bình Định. Điện thoại: 0256.2475.641.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Tây Sơn

tt-trung-binh-httg-binh-dinh