THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thủ Thừa


Địa chỉ: Ấp 11, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. Điện thoại: 0272 3864749 - 0272 3864348
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Long An Huyện Thủ Thừa

7 thuthua tt htcl longan1

 

7 thuthua tt htcl longan2