THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thới Thạnh


Địa chỉ: Ấp 10, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3739647.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Thạnh Phú

15ThoiThanh

15ThoiThanh2