THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thới Lai


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3749532.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Bình Đại Đang xây dựng

(Đang xây dựng, tháng 8-2008)

13ThoiLaiTT