THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Phú


Địa chỉ: Ấp Miễu Hội, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức Tiền Giang Huyện Châu Thành

tt-thanh-phu-htcdvb-tien-giang

Lược sử

Thành lập năm 1945, rồi đến năm 1955 cơ chuyển về Toà Thánh Cao Đài Việt Nam tại xã Lương Hoà Lạc, Quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường, nay là huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.
Đến năm Tân Sửu 1961, toàn thể bổn đạo của Thánh Thất qui tùng cơ thiên vận, chuyển về Thiên Toà Hoàng Đạo tuân hành giáo lý Giáo Hội Cao Đài Việt Nam tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Thánh Thất được thành lập trên phần đất do ông Huỳnh Văn Kê hiến cho Đạo là 1.000m2. Toàn đạo đề cử ông Lê Văn Thiệt làm chủ Thánh Thất để điều hành mọi việc trong đạo.
Ông Lê Văn Thiệt bàn giao lại cho Ông Huỳnh Tài Phòng làm chủ năm 1955. Đến năm 1960, chiến tranh khởi dậy và kéo dài làm ảnh hưởng Thánh Thất nặng nề, bổn đạo rời rã tìm nơi lánh nạn, chỉ còn một số ít bám lại tại địa phương.
Năm 2005, Ông Huỳnh Tài Phòng giao lại ông Phan Công Khanh làm Hội Trưởng đến ngày nay.
Tổng số tín đồ 108 vị, chức sắc 29 vị, chức việc 10 vị tổng cộng 147 vị.