THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thành Công


Địa chỉ: Ấp Thành Nhì, Xã Bình Xuân, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3840189.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Thị Xã Gò Công

tt-thanh-cong-htbcd-tien-giang2

tt-thanh-cong-htbcd-tien-giang