THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tây Thành


Địa chỉ: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0292.3812552.
Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế Cần Thơ Quận Ninh Kiều

tay-thanh-tt-htcdtd-can-tho

Bản đồ: