THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Tập


Địa chỉ: Ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3876269.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

30-tantap-tt-bcd

Lược sử

17-02-1931 (01-01 Tân Mùi): Thành lập thánh thất. Sáng lập: Phối Sư Nguyễn Văn Láng, Thượng Giáo Sư Trần Văn Đó, Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Hoạch, Giáo Hữu Văn Công Lương. Hiến đất (11.335m2): Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Khước (sinh: 1931, quy thiên: 09-7 âm lịch). Đứng bộ: Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Khước (thời gian 1931-1951), Thượng Giáo Sư Trần Văn Đó (thời gian 1951-1961), Thượng Giáo Sư Đỗ Quang Nhàn (thời gian 1961-1975), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Vẽ (từ 1975).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1931-1937: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Hoạch.
1938-1960: Thượng Giáo Sư Trần Văn Đó.
1961-1968: Thượng Giáo Sư (hàm phong) Nguyễn Văn Quí.
1969-1974: Thượng Giáo Sư (hàm phong) Nguyễn Văn Ngưu.
1975-1980: Thượng Giáo Sư Đỗ Quang Nhàn.
1981-1992: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Ngọc Báu.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1993): Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Vẽ (sinh: 1927); Phó Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Đặng Văn Tường (sinh: 1928); Phó Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Tô Thị Một (sinh: 1928); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Trần Kim Lệ (sinh: 1944), và Lễ Sanh Phạm Thị Giàu (sinh: 1921); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Di (sinh: 1928); Chánh Trị Sự nam: Trần Văn Diễn (sinh: 1944); Chánh Trị Sự nữ: Nguyễn Thị Thai (sinh: 1931). Có 1 giáo sư 1 (nam); 2 giáo hữu (nam); 31 lễ sanh (nam: 20; nữ: 11); 82 chức việc (nam: 55; nữ: 27); 744 tín đồ (nam: 359; nữ: 385).(*)

Ghi chú:(*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Vẽ, Đầu Họ Đạo, ngày 23-5-2000 đã trợ giúp tài liệu.