THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phường 3 Vĩnh Long


Địa chỉ: 36/1C Khóm 2 Phường 3, Đường Mậu Thân, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270 3842973.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long TP Vĩnh Long

tt-phuong-3-httn-vinh-long