THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Vĩnh Tây


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3876915.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

28phuocvinhtay-tt-bcd

Lược sử

1939: Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Sư Huỳnh Thị Kỷ (quy thiên: 28-8 âm lịch); Giáo Hữu Nguyễn Văn Lễ (quy thiên: 06-12 âm lịch); và Thượng Lễ Sanh Nguyễn Trung Bình. Hiến đất: Giáo Sư Huỳnh Thị Kỷ, Thượng Lễ Sanh Nguyễn Trung Bình, Lễ Sanh Nguyễn Thị Tú. Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương (thời gian 1939-1975); Thượng Lễ Sanh Nguyễn Trung Bình (từ 1975).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1940-1943: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Chức.
1944-1945: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Phan.
1946-1947: Thượng Giáo Sư Tạ Văn Bảy.
1948-1964: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Thân.
1965-1967: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Chẩn.
1970-1972: Ngọc Giáo Hữu Bùi Văn Thiếp.
1973-1974: Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Văn.
1976-1979: Thái Giáo Sư Võ Văn Điệu.
1980-1989: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Chấn.
1990-1993: Thái Giáo Sư Võ Văn Điệu.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1994): Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Huân (sinh: 1908); Giúp Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Phạm Văn Kính (sinh: 1928), và Thượng Lễ Sanh Trần Văn Ba (sinh: 1927); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Trung Bình (sinh: 1924); Chánh Trị Sự nam: Đặng Văn Phu (sinh: 1929); Chánh Trị Sự nữ: Phạm Thị Phấn (sinh: 1955). Có 1 giáo sư; 1 giáo hữu; 18 lễ sanh; 30 chức việc; 487 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Huân, Đầu Họ Đạo, ngày 23-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.