THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Hòa


Địa chỉ: Khóm Tây-Huề 3, Phường Mỹ Hòa, TP Long xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296.878.481.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý An Giang TP Long Xuyên

tt-phuoc-hoa-htcl-an-giang2

tt-phuoc-hoa-htcl-an-giang